அறைகள் பதிவு 07.06.2018 முதல் ஆரம்பமாகும்.

REGLER og BETINGELSER:

1.Rom beskrivelse:
-Rom med eget WC/Bad. Rom 204 - 218
-Rom med felles WC/Bad i gangen. Rom 104 - 118 

Gateadresse:
Stegenveien 1143
Godheim
1820 Spydeberg
romplan rev 1
Klikk her for å finne hvilke rom som er foreløpig ledig....

2.Priser:

TYPE ANKOMST AVREISE PRIS
Rom med felles WC/Bad Torsdag Søndag Kr. 1800,-
Rom med felles WC/Bad Fredag Søndag Kr. 1600,-
Rom med felles WC/Bad Lørdag Søndag Kr. 1350,-
Rom med eget WC/Bad Torsdag Søndag Kr. 2000,-
Rom med eget WC/Bad Fredag Søndag Kr. 1700,-
Rom med eget WC/Bad Lørdag Søndag Kr. 1450,-
    Service / Renhold inklusiv

3.Reservasjonsprosedyre:

- Fra 7 juni til 17 juni er reservasjon tilgjengelig for 4 eller 3 dagers opphold etter 18 juni for 4, 3 og 2 dagers opphold.

- Når du trykker på "Send reservasjon" knappen aksepterer du at du har lest vilkår og betingelser. Vi sender deg reservasjonsbekreftelse på e-mail med betalings informasjon. Rom leie skal betales forskudd til konto 0539.53.90998 innen 2 arbeids døgn. da rom vil bli reservert for dere ellers reservasjon blir slettet. Når betalingen mottatt vil dere motta bekreftelse på reservasjon og rom nummer på e-mail. Rommene blir fordelt "førstemann til mølle prinsippet" den som bestiller først og betaler først.


4.Betaling:

-Rom leie skal betales forskudd til konto 0539.53.90998 innen 2 arbeids døgn. 
-På betalings melding skal det skrives mobilnummeret som oppgitt ved bestilling.

5.Reservasjonsbekreftelse:
-Når betalingen mottatt vil dere motta bekreftelse på reservasjon og rom nummer på E-mail.

6.Betingelse og ordrens regler: 

திருயாத்திரையின் போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை

- அனைவரும் புரிந்துணர்வுடன் தமது பூரணமான ஒத்துழைப்பை வழங்கவேண்டும்.
- தமக்கென கொடுக்கப்பட்ட அறையினை சுத்தமாகவும், விதிமுறைகளுக்கு அமைய நடைமுறைப்படுத்தல் வேண்டும்.
- பாவனைக்கு தலைஅணை உறை மற்றும் போர்வை உறைகள் கொண்டு வரவேண்டும்.
- சூழலை சுத்தமாகவும், மற்றவர்களுக்கு இடையூறுகள் விளைவிக்காமல் பாதுகாக்க வேண்டும்.
- பெற்றோர்கள் குழந்தைகள், சிறுவர்களை உங்களின் கண்காணிப்பில் வைத்திருத்தல் அவசியம்.
- வாகனங்கள் அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் தரிக்கப்படவேண்டும்.

 

!....Alle rommene er fullbooket....!